Loading...

สปริงบอร์ดกัน

วางแผน จอง สื่อโฆษณาทางออนไลน์ ครบวงจร เพื่อ small business

ที่ปรึกษา วางแผน วิเคราะห์

โฆษณาให้ได้ผลต้องมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก และวางกลยุทธ์ให้ถูกต้อง รู้คู่แข่ง เข้าใจตลาด เข้าใจและเข้าถึงผู้ซื้อ รู้จังหวะช่วงเวลาที่เหมาะสม ใช้งบให้เกิดประสิทธิภาพ

จองซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์

ในโลกออนไลน์ การซื้อสื่อโฆษณาต้องมีความรู้ ความเข้าใจผู้บริโภคที่อยู่บนออนไลน์ เค้าชอบทำอะไร เค้าทำเมื่อไหร่ เค้าดูอะไร เค้าไม่ชอบดูอะไร แล้วจะทำอย่างไรให้เค้าเห็นเรา

ออกแบบ ผลิตโฆษณา ครบวงจร

เมื่อขยายธุรกิจเข้าสู่โลกออนไลน์ เราจำเป็นต้องมีช่องทางติดต่อที่เหมาะสม การออกแบบที่ดี ถูกต้อง ช่วยเพิ่มมูลค่าตราสินค้าหรือภาพลักษณ์ และเพิ่มยอดขายได้

การทำงานของเรา

01

นัดพูดคุยกับเรา

แค่โทรหาเรา เพื่อนัดพูดคุยและทำความเข้าใจในตัวสินค้า หรือบริการที่คุณต้องการทำโฆษณา

02

ตกลงงบประมาณ

เราจะทำการแนะนำงบประมาณที่เหมาะสม เพื่อทำการวางแผน วางกลยุทธ์

03

เสนอแผนงาน กลยุทธ์ และจองสื่อโฆษณา

เราจะทำการวิเคราะห์ จัดทำแผน เลือกสื่อที่เหมาะสม ให้ตรงตามกลยุทธ์ที่วางไว้

04

จัดทำโฆษณาและลงสื่อ

เราจะจัดทำชิ้นงานโฆษณา และลงโฆษณาตามที่เสนอ พร้อมทั้งคอยดูแลให้คำปรึกษา

05

สรุปผลงาน

เมื่องานเสร็จ เราจะมีการสรุปผลงาน เพื่อนำไปปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพงานโฆษณาในครั้งต่อไป

Media planning and buying
Media optimization
Digital advertising design
Strategic consulting

พาร์ทเนอร์ของเรา

เราซื้อสื่อโดยตรงกับเจ้าของสื่อทั้งในและต่างประเทศ

ติดต่อเรา

เรายินดีให้คำปรึกษา
  • Phone +662 307 8671 คุณณัฐวรรณ
  • Address 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทรทาวเวอร์ ชั้น 15 สาทรใต้ กรุงเทพ 10120
  • Email info@springboardgun.com